Organ Prowadzący

Nauczyciel

Misja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem życia młodzieży, w którym następuje w sposób szczególny powiązanie wiedzy z formacją – rozumianą jako proces wychowania oraz kształtowania postaw religijnych i społecznych. Zadaniem szkoły jest przekazanie uczniom wiedzy,

oraz pomoc w zdobyciu kompetencji i sprawności intelektualnej.

 

 

Nasza szkoła:

 

· pomaga w rozwoju pełni człowieczeństwa w oparciu o wartości chrześcijańskie, w poszanowaniu wolności i indywidualności,

· pomaga wszystkim uczniom w odkryciu i następnie w pełnym rozwoju ich talentów poprzez prowadzenie działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom młodzieńczego i dorosłego życi;

· pomaga każdemu uczniowi w odnajdywaniu drogi do poznania Chrystusa, ukazując m.in. przykład św. Stanisława Kostki i jego życiowe motto „Ad majora natus sum”,

· nieustannie zbliża się w kierunku tworzenia wspólnoty wychowującej, składającej się z nauczycieli, uczniów i rodziców, w której wzajemnie wszyscy na siebie oddziaływają, wzmacniając w ten sposób indywidualny rozwój osobowy,

· wskazuje drogę do samowychowania,

· wspiera pogląd, że kształcenie i rozwój osobowości jest nieustannym procesem,

· troszczy się o to, by nasi uczniowie rozwijali zdolności do aktywnego włączenia się w życie społeczne wspólnoty lokalnej,

· uczy otwartych, autentycznych relacji z drugim człowiekiem,

· uwrażliwia na piękno przyrody i otaczającego nas świata,

· przygotowuje ucznia do życia wolnego od nałogów,

· wprowadza ucznia w świat kultury sztuki i estetyki,

· uwrażliwia uczniów na uniwersalne wartości chrześcijańskie, wyrastające z historycznej przynależności naszego narodu do wspólnoty europejskiej,

· zapewnia równość szans dla wszystkich uczniów,

· zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia,

 

Zapraszamy do nas

Nasz Absolwent

Koniecznie tu zajrzyj!

michallegan

Czym szkola musi być...?

gim

Polecamy

Tu jesteśmy:

google-maps

 

dziecko1

sieciaki

zaprzyjaźniona strona

splash

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.