Organ Prowadzący

Nauczyciel

Nabór - informacje ogólne

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY

 

Informacje ogólne

1. Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki, zwany dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.

 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.

 

3. Rekrutacja do Szkoły obejmuje następujące typy szkół: oddział zelówkowy, ośmioletnią szkołę podstawową z przyłączonymi oddziałami gimnazjalnymi;

 

4. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TRWA NA BIEŻĄCO.

 

5. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:

 

w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga z rodzicami kandydata

 

w przypadku szkoły podstawowej klasy IV- VII, klas gimnazjum – dyrektora pedagoga z rodzicami i kandydatem.

 

6. Na rozmowę kwalifikacyjną rodzice przynoszą wypełnione i podpisane oświadczenia o zapoznaniu się ze statutem (zał. Nr 7) i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dziecka(zał. Nr8), dokumenty można również wypełnić na miejscu.

 

8. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio

 

w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru.

 

Informacje szczegółowe

 

ODDZIAŁ ZERÓWKOWY:

 

ZESPÓŁ 15-18 OSÓB

 

GRUPA POD OPIEKĄ SPECJALISTÓW OD 6.45 DO 16.30

 

DODATKOWE ZAJĘCIA MUZYKA, RYTMIKA, PLASTYKA, JĘZYK OBCY, MATEMATYKA

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA, TEATR

 

LOGOPEDA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

Od klasy pierwszej do ósmej:

 

KLASY DO 20 OSÓB

 

MAŁA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ

 

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:

 

TEATRALNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, PLASTYCZNE

 

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECI NA DODATKOWE ZAJĘCIA

 

 

GIMNAZJUM

 

klasa III

 

KLASA ARTYSTYCZNA ( rozszerzony język polski, teatr, taniec, zajęcia

 

z dykcji, wyjazdy do teatru, opery itp.) - 18-20 osób

 

KLASA POLITECHNICZNA ( rozszerzona matematyka, informatyka, rysunek techniczny, zajęcia z architektury, wyjazdy do centrów naukowych, uczelni technicznych itp.) – 18 -20 osób

 

KLASA JĘZYKOWA ( wiodący język angielski, zajęcia z native speakerem)

 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA:

 

Kontynuacja: j. angielski,

 

Drugi język nowożytny: j. niemiecki j. hiszpański

 

Gimnazjum klasa III

 

- podanie o przyjęcie do szkoły - zał. Nr 3

 

- ankieta kandydata – zał. Nr 4

 

- ksero aktu urodzenia

 

- ksero świadectwa z klasy V szkoły podstawowej

 

- opinia katechety/ks. proboszcza zał. Nr 5

 

- po uzyskaniu: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty

 

 

 

 

 

Zapraszamy do nas

Nasz Absolwent

Koniecznie tu zajrzyj!

michallegan

Czym szkola musi być...?

gim

Polecamy

Tu jesteśmy:

google-maps

 

dziecko1

sieciaki

zaprzyjaźniona strona

splash

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.