Organ Prowadzący

AK logo1

Nauczyciel

Nabór na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ROZPOCZĘTY

Informacje ogólne

1. Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki, zwany dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.

3. Rekrutacja do Szkoły obejmuje następujące typy szkół: oddział zelówkowy, ośmioletnią szkołę podstawową z przyłączonymi oddziałami gimnazjalnymi; trzyletnie liceum ogólnokształcące.

4. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 TRWA NA BIEŻĄCO

5. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:

w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga z rodzicami kandydata

w przypadku szkoły podstawowej klasy IV-VII, gimnazjum i liceum – dyrektora pedagoga z rodzicami i kandydatem.

6. Na rozmowę kwalifikacyjną rodzice przynoszą wypełnione i podpisane oświadczenia o zapoznaniu się ze statutem (zał. Nr 7) i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dziecka(zał. Nr8), dokumenty można również wypełnić na miejscu.

8. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio

w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru.

 

Informacje szczegółowe

 

ODDZIAŁ ZERÓWKOWY:

ZESPÓŁ 15-18 OSÓB

GRUPA POD OPIEKĄ SPECJALISTÓW OD 6.45 DO 16.30

DODATKOWE ZAJĘCIA MUZYKA, RYTMIKA, PLASTYKA, JĘZYK OBCY, MATEMATYKA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA, TEATR

LOGOPEDA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Od klasy pierwszej do ósmej:

KLASY DO 20 OSÓB

MAŁA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:

TEATRALNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, PLASTYCZNE

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECI NA DODATKOWE ZAJĘCIA

 

GIMNAZJUM

klasa II i III

KLASA ARTYSTYCZNA ( rozszerzony język polski, teatr, taniec, zajęcia z dykcji, wyjazdy do teatru, opery itp.) - 18-20 osób

 

KLASA POLITECHNICZNA ( rozszerzona matematyka, informatyka, rysunek techniczny, zajęcia z architektury, wyjazdy do centrów naukowych, uczelni technicznych itp.) – 18 -20 osób

 

KLASA JĘZYKOWA ( wiodący język angielski, zajęcia z native speakerem)

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA:

 

Kontynuacja: j. angielski, j. niemiecki

Drugi język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański z uwzględnieniem stworzenia minimum 10 osobowych grup.

 

LICEUM

JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY DLA WSZYSTKICH (PODZIAŁ NA GRUPY, ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKEREM)

Drugi język nowożytny: j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański z uwzględnieniem stworzenia minimum 10 osobowych grup.

 

OFERTA PRZEDMIOTÓW W ROZSZERZENIU:

 

MATEMATYKA Z GEOGRAFIĄ

BIOLOGIA Z CHEMIĄ

JĘZYK POLSKI Z HISTORIĄ

DODATKOWE ZAJĘCIA Z: FILOZOFII, LOGIKI, ŁACINY, TEATRU

 

Informacje o dokumentach

 

Szkoła Podstawowa I Oddział Zerówkowy

Klasa pierwsza i zerówka

- podanie o przyjęcie do szkoły - zał. Nr 1

- ankieta kandydata – zał. Nr 2

- ksero aktu urodzenia

- po uzyskaniu ( do pierwszej klasy): zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania szkolnego oraz informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, bilans

 

2. Klasy od drugiej do ósmej:

- podanie o przyjęcie do szkoły - zał. Nr 1

- ankieta kandydata – zał. Nr 2

- ksero aktu urodzenia

- świadectwo ukończenia klasy poprzedzającej

 

Gimnazjum klasy II i III

- podanie o przyjęcie do szkoły - zał. Nr 3

- ankieta kandydata – zał. Nr 4

- ksero aktu urodzenia

- ksero świadectwa z klasy V szkoły podstawowej

- opinia katechety/ks. proboszcza zał. Nr 5

- po uzyskaniu: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty

 

Liceum

- podanie o przyjęcie do szkoły - zał. Nr 3

- ankieta kandydata – zał. Nr 6

- ksero aktu urodzenia

- ksero świadectwa z klasy II gimnazjum

- opinia katechety/ks. proboszcza zał. Nr 5

- po uzyskaniu: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

Zapraszamy do nas

banner3

Nasz Absolwent

Koniecznie tu zajrzyj!

michallegan

Czym szkola musi być...?

gim

Polecamy

Tu jesteśmy:

google-maps

 

dziecko1

sieciaki

zaprzyjaźniona strona

splash

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.