3GLO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 r_matematyka-8/1 TC S11
r_chemia-10/ GM S15
r_informat.-13/ BZ 1 Msza Św. #Msz koś r_j.polski-9/1 BM S14
r_geografia-11/ SJ S10A
r_informat.-13/ BZ 1
r_angielski-7/1 EW s17a
r_biologia-12/ BS s17
2 9:00- 9:45 Niem2-1/1 MH s17a
Ros2-2/1 EP s 25
r_chemia-10/ GM S15
r_informat.-13/ BZ 1
godz.wych EW s 25 mat TC S10 r_chemia-10/ GM S15
r_geografia-11/ SJ s 25
r_biologia-12/ BS s17
3 9:55-10:40 mat TC s24 mat TC S11 j.polski BM S14 j.angielski EW s 25 j.polski BM S14
4 10:50-11:35 j.polski BM S14 mat TC S11 j.angielski EW s 25 j.angielski EW s 25 hist. i społ JB s18
5 11:55-12:40 wf RK sg2 j.angielski EW s 25 hist. i społ JB s18 j.polski BM S14 r_j.polski-9/1 BM S14
6 12:55-13:40 przyroda JK S10 przyroda JK S10 Niem2-1/1 MH s17a
Ros2-2/1 EP s 25
r_j.polski-9/1 BM S14 r_j.polski-9/1 BM S14
7 13:50-14:35 r_angielski-7/1 EW s 25
r_chemia-10/ GM S15
r_biologia-12/ BS s24
r_matematyka-8/1 TC S11
r_geografia-11/ SJ S12
religia AR S10A wf RK sg2 r_historia RG s24
8 14:40-15:25 r_angielski-7/1 EW s 25
r_chemia-10/ GM S15
r_biologia-12/ BS s24
r_geografia-11/ SJ S12 r_matematyka-8/1 TC S11 wf RK sg2  
9 15:30-16:15 religia AR S10A r_historia RG s24 r_historia RG s24 r_historia RG s24  
Drukuj plan
wygenerowano 08.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum