Zdalnalia 2020

Droga Zdolna Zdalna społeczności szkolna. Ruszyły ZDALNALIA 2020 – tegoroczna odsłona konkursu polonistyczno-artystycznego w Katoliku. Wspierajcie swoich Zdolnych Zdalnych kolegów i koleżanki i kibicujcie im wirtualnie. Wasze Zdolne Zdalne polonistki Małgorzata Bechyne i Łucja Kulwanowska czekają na prace uczniowskie do poniedziałku włącznie. Potem Zdolne Zdalne jury wyda werdykt. Poinformujemy Was o tym Zdolni Zdalni czytelnicy.