Witaj Szkoło!!!

1 września o godzinie 9.30 rozpoczniemy Eucharystią nowy rok szkolny.

W dniu 2 i 3 września zajęcia z Programu Znowu Razem II – zajęcia adaptacyjno-edukacyjne.

Świetlica czynna od 2 września od godziny 6.45.

Obiady od 6 września koszt 152 zł, wpłaty na  konto Zespołu Szkół Katolickich  (więcej informacji)

 Nr: 09 1020 5402 0000 0202 0423 3656