Wolne dni

ORGANIZACYJNIE:

Ogłaszamy wolne od zajęć opiekuńczych i dydaktycznych w dn. 18-23.04
Do szkoły wracamy w ŚRODĘ – 24.04