Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie odbywa się zawsze w czasie święta patrona szkoły 18 września. Składane jest podczas uroczystej Mszy św. przez reprezentantów klas pierwszych na sztandar szkoły i portret patrona. Rota ślubowania powtarzana jest przez wszystkich uczniów klas pierwszych Katolickiego Liceum i Gimnazjum.

Rota Ślubowania:

My uczniowie klas pierwszych Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
Podążający śladami naszego patrona św. Stanisława Kostki
Uroczyście ślubujemy:
Całym sercem i ze wszystkich sił poszukiwać tego,
co dobre, prawdziwe i piękne.
Unikać zła i głupoty.
Poprzez swoją sumienność naukę i rzetelną pracę
stawać się z każdym dniem i wciąż na nowo:
Dobrym człowiekiem,
Prawdziwym chrześcijaninem
I mądrym Polakiem

św. Stanisławie – módl się za nami