Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

65-533 Zielona Góra,
ul. św. Cyryla i Metodego 9
II piętro

Dyrektor

mgr Bogna Świdzińska

Sekretariat

tel./fax 68 327 39 93  lub (PLAY) 794 377 770

e-mail: sekretariat@katolik.zgora.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 15.30 

KSIĘGOWOŚĆ tel. 794 377 772
PEDAGOG tel. 792 031 010 

Konto szkoły:

PKO I O/Zielona Góra

69 1020 5402 0000 0102 0179 4627

Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze
65-533 Zielona Góra, ul. św. Cyryla i Metodego 9