Historia szkoły

Zespół Szkół Katolickich
Św. Stanisława Kostki
w Zielonej Górze

 • 1 września 1994 rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
  • siedziba szkoły mieści się w budynkach parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze przy ul. Aliny 17
  • rok szkolny 1994/95 rozpoczęły dwie pierwsze klasy
  • dyrektor Marek Budniak – inicjator powołania szkoły
  • Organ Prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • maj 1998 pierwsza matura
 • 1 września 1999 rozpoczyna działalność Katolickie Gimnazjum Niepubliczne tworząc razem z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Zespół Szkół Katolickich.
 • 1 września 2012 dyrektorem Zespół Szkół Katolickich zostaje Anna Traczyk.
 • 19 kwietnia 2013 roku biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. dr Stefan Regmunt, kieruje prośbę do Akcji Katolickiej o przejecie kierowania placówką.
 • 8 maja 2013 Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. dr Stefan Regmunt obejmuje patronatem Zespół Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.
 • 18 maja 2013 Rada DIAK powołuje do istnienia Radę Oświatową, która to ma stanowić ciało doradcze dla Zarządu DIAK w kierowaniu placówką oświatową.
 • Rada Oświatowa rozpoczyna pracę nad powołaniem Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 • 22 czerwca 2013 powołana zostaje Katolicka Szkoła Podstawowa, dokumenty podpisuje jeszcze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jako formalny Organ Prowadzący.
 • 28 czerwca 2013 Katolicka Szkoła Podstawowa uzyskała pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty, nadano jej uprawnienia szkoły publicznej.
 • lipiec 2013 zmiana siedziby Zespół Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, przeprowadzka do budynku Gimnazjum nr 2, Zielona Góra, ul. św. Cyryla i Metodego 9.
 • 01.09.2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przejmie formalnie od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, funkcję Organu Prowadzącego dla Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.
 • 18 sierpnia 2014 dyrektorem Zespół Szkół Katolickich zostaje Bogna Świdzińska.