Uwaga !!

KOMUNIKAT DYREKTORA

Informujemy o wolnych miejscach do klas licealnych (po gimnazjum i po podstawówce).

Przyjmujemy podania tylko z oryginałami świadectwa i egzaminu zewnętrznego.

Jeżeli kandydat nie ma możliwości uzyskania opinii wychowawcy może złożyć dokumenty.

Pułap punktowy do przyjęcia do szkoły dla takiego kandydata zmniejszy się o 10 pkt.

Opinią katechety może być opinia proboszcza lub innego księdza z parafii kandydata.

 

Dyr Bogna Świdzińska