Dzień Niepodległości

101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości –

 Narodowe Święto Niepodległości

W 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w piątek 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel  połączonym z konkursem wiedzy o Polsce i Polakach Jeden z najlepszych”.

Mottem apelu były słowa papieża Jana Pawła II:

 „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

 

Na początku apelu ucz. Basia i Agata przypomniały  o znaczeniu i symbolice naszego hymnu narodowego oraz o szacunku wobec symboli narodowych. Następnie na komendę prowadzącego –  Całość ! Baczność! Do Hymnu! w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła do hymnu” o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu. Później ucz. Julia i Jarek opowiedzieli o patriotycznej postawie Polaków,  dzięki którym nasze najcenniejsze wartości narodowe zostały ocalone. Mówili  o takich wydarzenia jak powstanie kościuszkowskie, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe. Zaborcy byli zbyt silni, by ich pokonać. Polacy oczekiwali na dogodny moment do walki o niepodległość. Uczyli się języka polskiego i pamiętali o historii. Starali się zachować godną postawę. Ucz. Julia, Krysia, Hania, Sara, Patrycja, Daria, Jan i Jarek zaśpiewali „Rotę”

Nie obyło się bez „egzaminu” ze znajomości wiersza pt.  „Katechizm polskiego dziecka”, który  został napisany w 1912 r. przez Władysława Bełzę.

Prowadzący podsumowali swe wystąpienie stwierdzeniem,  że dzisiaj żyjemy w państwie wolnym i demokratycznym. Mamy konstytucyjne prawa i wolności, ale też obowiązki wobec Ojczyny. Następnie ucz. Jan przedstawił prezentację, która powstała na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród uczniów naszej szkoły. Uczniowie opowiadali na pytania:  czym dla nich jest Polska, kim są Polacy.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości zakończył konkurs wiedzy o Polsce i Polakach. W kategorii klas 7, 8 i I LO   zwyciężyła Zofia z I LO. W grupie klas 5 i 6 tytuł ”Jednego z najlepszych”  zdobył  Adam z 6B.

Apel prowadzili uczniowie z klasy 7 Julia i Jarek  oraz z klasy 6A  Basia i Agata. Prezentację przygotował Jan z klasy 7. Natomiast za nagłośnienie odpowiadał Juliusz z klasy 7. Rotę przepięknie zaśpiewali również uczniowie z klasy 7 : Julia, Hania, Sara, Patrycja, Daria, Jarek i Jan. Super!!!

Dnia 8 listopada 2019  r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii. Na pewno ja zapamiętali! Będą szanować siebie i swoją Ojczyznę,  ale też z szacunkiem będą odnosić się do innych narodowości.

Można więc tylko podsumować, że dorastanie i  nauka wolnym kraju JEST SUPER!

                                                                             Opr. M. Halczak