Zimowe info.

PRZYPOMINAMY:

– do 20.01 wychowawcy zbierają deklarację dzieci potrzebujących opieki podczas Ferii Zimowych.
Ferie w tym roku mają charakter zajęć opiekuńczo-wychowawczych  z nauczycielami dyżurującymi.
Opłaty za obiady w sekretariacie.
– 23.01 – odbędzie się Bal Karnawałowy kl. 0-3 
– 24.01 – wyjście na Finał Jasełkowy zespołu „Kosteczka” / nie ma basenu!
– 27.01-9.02 – Ferie Zimowe