Nabór 2020 – 2021

Katolicka Szkoła Podstawowa
Nabór na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje ogólne – REKRUTRACJA

 

  1. Katolicka Szkoła Podstawowa zwana dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.
  2. Klasy szkoły podstawowej i oddziału zerówkowego są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.
  1. Rekrutacja do Szkoły obejmuje następujące typy szkół: oddział zerówkowy, ośmioletnią szkołę podstawową;
  2. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 TRWA NA BIEŻĄCO.

  3. Najlepiej złożyć dokumenty do 20 czerwca.
  4. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:

w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga z rodzicami kandydata

w przypadku szkoły podstawowej klasy od IV – dyrektora pedagoga z rodzicami i kandydatem.

  1. Rodzice składają następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły (klasy szkoły podstawowej), kwestionariusz kandydata, opinie katechety, zgodę na przetwarzanie danych
  2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio

w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru.

Informacje szczegółowe

ODDZIAŁ ZERÓWKOWY: ZESPÓŁ 15-18 OSÓB
GRUPA POD OPIEKĄ SPECJALISTÓW OD 6.45 DO 16.30
DODATKOWE ZAJĘCIA:
– MUZYKA,
– RYTMIKA,
– PLASTYKA,
– JĘZYK OBCY,
– GIMNASTYKA KOREKCYJNA,
– TEATR,
– LOGOPEDA

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Od klasy pierwszej do ósmej klasy do 20 osób

MAŁA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:
– TEATRALNE,
– MUZYCZNE,
-JĘZYKOWE,
– MATEMATYCZNE,
– PRZYRODNICZE,
– PLASTYCZNE

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECI NA DODATKOWE ZAJĘCIA