!!! Szkolne procedury bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 !!!

Procedury uczestnictwa w szkolnych: Mszach Świętych, dniach skupienia i rekolekcjach; dla uczniów, rodziców (opiekunów), nauczycieli i pracowników ZSK św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze!

 

 1. W nabożeństwach uczestniczą osoby zdrowe:

– bez objawów zakażenia górnych dróg oddechowych i gorączki,

– niemieszkające (nie mające kontaktu) z osobami chorymi na COVID -19
i podlegającymi   kwarantannie.

 1. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
 2. a) ucznia należy odizolować od pozostałych uczestników, powiadomić rodziców
  i zobowiązać    do jak najszybszego odbioru dziecka,
 3. b) rodzica / opiekuna zobowiązuje się do opuszczenia zgromadzenia,
 4. c) nauczyciela/pracownika szkoły zobowiązuje się po przekazaniu obowiązków innemu    nauczycielowi/ pracownikowi    szkoły oraz informacji Pani Dyrektor do opuszczenia    zgromadzenia, udania się    do lekarza POZ.
 5. Przed wejściem do kościoła należy założyć maseczkę (przyłbicę) zasłaniając nos
  i usta.     Maseczkę (przyłbicę) należy ściągnąć tylko na czas przyjmowania Komunii świętej.
 6. Przed zajęciem miejsca w ławce należy zdezynfekować dłonie.
 7. W ławkach siadamy klasami przy swoich wychowawcach/nauczycielach
  z wyłączeniem     scholi  i służby liturgicznej.
 8. Znak pokoju należy przekazywać sobie przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 9. Przypominamy, że przepisy liturgiczne obowiązujące w Polsce przewidują    możliwość     przyjmowania Komunii św. na rękę.

 

PROCEDURY WEJŚCIA/WYJŚCIA ZE SZKOŁY
W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Pierwszego dnia pobytu dziecka rodzic/uczeń dostarczy zgodę na możliwość pomiaru temperatury u dziecka/ucznia przez pracownika szkoły. Zał. nr1.
 4. Wchodzimy do budynku szkoły wejściem od ulicy (wejście katolika). Dezynfekujemy ręce. Z tego samego wejścia korzystamy opuszczając budynek szkoły.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m,
 8. c) dystans od pracownika szkoły min.1,5 m,
 9. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.)
 10. Rodzicom/opiekunom nie wolno przesiadywać na korytarzu, wchodzić do pomieszczeń klasowych.
 11. Uczniowie 0-3 mają obowiązek zmienić obuwie przed wejściem do sali i umyć/zdezynfekować ręce.
 12. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły wyznaczonym wyjściem lub czekają na odbiór przez rodziców/opiekunów w świetlicy.

Zał. nr 1

Wyrażam zgodę, aby mojemu dziecku …………………………………………………………………….

mierzono w szkole temperaturę w celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

…………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna