Plan lekcji I sem. 2020/2021

1ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
1 8:10- 8:55 wf MW sg5 kszt.zint MW s18 Msza Św. wf MW sg1 religia AR s18
2 9:00- 9:45 kszt.zint MW s18 kszt.zint MW s18 zaj_komputer MW 1 kszt.zint MW s18 kszt.zint MW s18
3 9:55-10:40 kszt.zint MW s18 religia AR s18 kszt.zint MW s18 kszt.zint MW s18 e_muzyczna MW s18
4 10:50-11:35 j.angielski KA s18 wf MW sg5 j.angielski KA s18 e_plastyczna MW s18 kszt.zint MW s18
5 11:55-12:40 kszt.zint MW s18 wf_inny RK sg1 kszt.zint MW s18 kszt.zint MW s18
1BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
1 8:10- 8:55 wf EP sg3 kszt.zint EP s21 Msza Św.  wf EP sg3 e_muzyczna EP s21
2 9:00- 9:45 kszt.zint EP s21 religia AR s21 kszt.zint EP s21 kszt.zint EP s21 kszt.zint EP s21
3 9:55-10:40 religia AR s21 j.angielski KA s21 wf EP sg3 kszt.zint EP s21 zaj_komputer EP 1
4 10:50-11:35 kszt.zint EP s21 kszt.zint EP s21 kszt.zint EP s21 j.angielski KA s21 kszt.zint EP s21
5 11:55-12:40 kszt.zint EP s21 teatr_inny PS A e_plastyczna EP s21 kszt.zint EP s21

 

2ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
1 8:10- 8:55 kszt.zint AG s20 kszt.zint AG s20 Msza Św.  e_muzyczna AG s20 kszt.zint AG s20
2 9:00- 9:45 kszt.zint AG s20 wf AG sg1 wf AG sg2 j.angielski AG s20 kszt.zint AG s20
3 9:55-10:40 wf AG sg2 j.angielski AG s20 religia AR s20 kszt.zint AG s20 religia AR s20
4 10:50-11:35 kszt.zint AG s20 kszt.zint AG s20 kszt.zint AG s20 e_plastyczna AG s20 kszt.zint AG s20
5 11:55-12:40 zaj_komputer AG 1 kszt.zint AG s20 kszt.zint AG s20 art_inny WM s20 j.angielski AG s20

 

2BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
1 8:10- 8:55 kszt.zint MR s19 e_plastyczna MR s19 Msza Św.  religia AR s19 kszt.zint MR s19
2 9:00- 9:45 kszt.zint MR s19 wf MR sg4 wf MR sg4 kszt.zint MR s19 kszt.zint MR s19
3 9:55-10:40 kszt.zint MR s19 kszt.zint MR s19 j.angielski AG s19 kszt.zint MR s19 j.angielski AG s19
4 10:50-11:35 wf MR sg1 kszt.zint MR s19 kszt.zint MR s19 e_muzyczna MR s19 kszt.zint MR s19
5 11:55-12:40 kszt.zint MR s19 zaj_komputer MR 1 j.angielski AG s19 religia AR s19

 

3ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 j.angielski EW D kszt.zint SJ D Msza Św.  j.angielski EW D kszt.zint SJ D
2 9:00- 9:45 religia AR D kszt.zint SJ D wf SJ sg3 e_muzyczna PS A kszt.zint SJ D
3 9:55-10:40 wf SJ sg1 j.angielski EW D zaj_komputer TC 1 jęz_inny MH D kszt.zint SJ D
4 10:50-11:35 kszt.zint SJ D religia AR D kszt.zint SJ D wf SJ sg6 e_plastyczna SJ D
5 11:55-12:40 kszt.zint SJ D kszt.zint SJ D kszt.zint SJ D
6 12:55-13:40 kszt.zint SJ D kszt.zint SJ D  

 

3BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 j.angielski KA E kszt.zint GS E Msza Św.  kszt.zint GS E kszt.zint GS E
2 9:00- 9:45 kszt.zint GS E kszt.zint GS E wf GS sg1 kszt.zint GS E kszt.zint GS E
3 9:55-10:40 zaj_komputer GS 1 wf GS sg5 kszt.zint GS E j.angielski KA E kszt.zint GS E
4 10:50-11:35 e_muzyczna GS E kszt.zint GS E kszt.zint GS E wf GS sg3 religia AR E
5 11:55-12:40 kszt.zint GS E j.angielski KA E religia AR E e_plastyczna GS E
6 12:55-13:40 inf_inny TC E  

 

4ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 mat AK s17a A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
Msza Św. j.polski ŁK s17a j.polski ŁK s17a
2 9:00- 9:45 A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
j.polski ŁK s17a godz.wych ŁK s17a technika MP s17a religia AR s17a
3 9:55-10:40 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg6
muzyka PS A A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
mat AK s17a wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg5
4 10:50-11:35 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg6
przyroda MG s17a przyroda MG s17a plastyka WM s17a wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg5
5 11:55-12:40 religia AR s17a mat AK s17a j.niemiecki MH s17a inf TC 1
6 12:55-13:40 j.polski ŁK s17a historia HM s17a mat AK s17a e_prozdrow AW s17a
7 13:50-14:35 j.polski ŁK s17a  

 

4BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 muzyka PS A A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
Msza Św.  technika MP s17 e_prozdrow KP s17
2 9:00- 9:45 A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
mat IS s17 godz.wych IS s17 j.polski ŁK s17 mat IS s17
3 9:55-10:40 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg6
przyroda MG s17 A4A-1/4 #A41 s17a
A4B-2/4 #A42 s17
j.polski ŁK s17 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg5
4 10:50-11:35 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg6
plastyka WM s17 religia AR s17 inf TC 1 wf4cA/B-3/4 #w4c sg4
wf4dA/B-4/4 #w4d sg5
5 11:55-12:40 j.polski ŁK s17 historia HM s17 przyroda MG s17 mat IS s17 j.polski ŁK s17
6 12:55-13:40 mat IS s17 religia AR s17 j.polski ŁK s17

 

5SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 geografia SJ s 25 wf RK sg2 Msza Św. plastyka WM s 25 j.angielski KA s 25
2 9:00- 9:45 j.polski ŁK s 25 muzyka PS A religia AR s 25 j.angielski KA s 25 j.polski ŁK s 25
3 9:55-10:40 j.polski ŁK s 25 mat IS s 25 wf RK sg2 mat IS s 25 j.polski ŁK s 25
4 10:50-11:35 biologia MG s 25 historia HM s 25 wf RK sg2 mat IS s 25 inf TC 1
5 11:55-12:40 j.angielski KA s 25 j.polski ŁK s 25 mat IS s 25 j.niemiecki MH s 25 wf RK sg1
6 12:55-13:40 technika MP s 25 historia HM s 25 WDŻ MH s 25 godz.wych RK s 25
7 13:50-14:35 religia AR s 25  

 

6ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 historia HM s3 religia AR s3 Msza Św.  j.polski BM s3 wf6cA/B-3/6 #w6c sg2
2 9:00- 9:45 j.niemiecki MH s3 biologia MG s3 godz.wych AK s3 wf6dA/B-4/6 #w6d sg5 wf6cA/B-3/6 #w6c sg3
3 9:55-10:40 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
geografia SJ s3 plastyka WM s3 wf6cA/B-3/6 #w6c sg3 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
4 10:50-11:35 mat AK s3 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
inf TC 1 mat AK s3 j.polski BM s3
5 11:55-12:40 mat AK s3 technika MP s3 j.polski BM s3 mat AK s3 historia HM s3
6 12:55-13:40 j.polski BM s3 religia AR s3 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
muzyka PS A
7 13:50-14:35 j.polski BM s3 WDŻ MH s3

 

6BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 j.polski ŁK s4 j.polski ŁK s4 Msza Św.  historia HM s4 wf6cA/B-3/4 #w6c sg2
2 9:00- 9:45 historia HM s4 plastyka WM s4 godz.wych TC s4 wf6dA/B-4/6 #w6d sg5 wf6cA/B-3/4 #w6c sg3
3 9:55-10:40 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
inf TC 1 j.polski ŁK s4 wf6cA/B-3/4 #w6c sg3 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
4 10:50-11:35 religia AR s4 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
muzyka PS A j.polski ŁK s4 j.polski ŁK s4
5 11:55-12:40 mat TC s4 religia AR s4 mat TC s4 biologia MG s4 mat TC s4
6 12:55-13:40 j.niemiecki MH s4 geografia SJ s4 mat TC s4 A6A-5/6 #A61 s4
A6B-6/6 #A62 s3
7 13:50-14:35 technika MP s4 WDŻ MH s4  

 

7ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 wf7cA/B-5/6 #w7c sg2
wf7dA/B-6/6 #w7d sg4
mat IS B Msza Św.  muzyka PS A j.niemiecki MH B
2 9:00- 9:45 wf7cA/B-5/6 #w7c sg4
wf7dA/B-6/6 #w7d sg2
Ang1A/B-1/6 #A1/ B
Ang2A/B-2/6 #A2/ C
godz.wych BM B fizyka BJ B Ang1A/B-1/6 #A1/ B
Ang2A/B-2/6 #A2/ C
3 9:55-10:40 j.polski BM B historia HM B fizyka BJ B historia HM B chemia GM B
4 10:50-11:35 chemia GM B inf TC 1 mat IS B wf7cA/B-5/6 #w7c sg2
wf7dA/B-6/6 #w7d sg5
mat IS B
5 11:55-12:40 plastyka WM B geografia SJ B Ang1A/B-1/6 #A1/ B
Ang2A/B-2/6 #A2/ C
wf7cA/B-5/6 #w7c sg2
wf7dA/B-6/6 #w7d sg5
mat IS B
6 12:55-13:40 biologia MG B biologia MG B j.polski BM B j.polski BM B religia AR B
7 13:50-14:35 j.niemiecki MH B religia AR B doradz. zaw. ŁK B j.polski BM B geografia SJ B
8 14:40-15:25 mat IS B j.polski BM B Ang1A/B-1/6 #A1/ B
Ang2A/B-2/6 #A2/ C
 

 

7BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05
1 8:10- 8:55 wf7cA/B-7/8 #w7c sg2
wf7dA/B-8/8 #w7d sg4
biologia MG C Msza Św.  mat IS C biologia MG C
2 9:00- 9:45 wf7cA/B-7/8 #w7c sg4
wf7dA/B-8/8 #w7d sg2
Ang1A/B-3/8 #A1/ B
Ang2A/B-4/8 #A2/ C
fizyka BJ C mat IS C Ang1A/B-3/8 #A1/ B
Ang2A/B-4/8 #A2/ C
3 9:55-10:40 j.niemiecki MH C j.polski ŁK C mat IS C fizyka BJ C mat IS C
4 10:50-11:35 j.polski ŁK C muzyka PS A plastyka WM C wf7cA/B-7/8 #w7c sg2
wf7dA/B-8/8 #w7d sg5
chemia GM C
5 11:55-12:40 chemia GM C mat IS C Ang1A/B-3/8 #A1/ B
Ang2A/B-4/8 #A2/ C
wf7cA/B-7/8 #w7c sg2
wf7dA/B-8/8 #w7d sg5
geografia SJ C
6 12:55-13:40 inf TC 1 doradz. zaw. ŁK C j.polski ŁK C j.polski ŁK C j.niemiecki MH C
7 13:50-14:35 geografia SJ C historia HM C godz.wych MG C j.polski ŁK C historia HM C
8 14:40-15:25 religia AR C Ang1A/B-3/8 #A1/ B
Ang2A/B-4/8 #A2/ C
religia AR C

 

8SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 Niem2-1/2 MH s 25
Hiszp2-2/2 RA s2
1 8:10- 8:55 j.polski BM s2 Niem2-1/2 MH s 25
Hiszp2-2/2 RA s2
Msza Św. fizyka BJ s2 j.polski BM s2
2 9:00- 9:45 mat AK s2 historia HM s2 godz.wych PS s2 historia HM s2 j.polski BM s2
3 9:55-10:40 mat AK s2 wf RK sg2 mat AK s2 j.angielski EW s2 mat AK s2
4 10:50-11:35 inf TC 1 wf RK sg3 fizyka BJ s2 wos HM s2 mat AK s2
5 11:55-12:40 j.angielski EW s2 biologia MG s2 EDB AK s2 j.polski BM s2 chemia GM s2
6 12:55-13:40 chemia GM s2 j.polski BM s2 j.angielski EW s2 wf RK sg4 wos HM s2
7 13:50-14:35 religia AR s2 j.polski BM s2 j.angielski EW s2 wf RK sg4 religia AR s2
8 14:40-15:25 geografia SJ s2  

 

2GLO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 8:05 Hiszp2-3/1 RA K
1 8:10- 8:55 r_chemia-10/ GM K
r_informat.-13/ ŁF 1
mat TC K Msza Św.  r_historia-4/1 RG s23
r_informat.-13/ ŁF 1
r_historia-4/1 RG s23
r_chemia-10/ GM s23a
2 9:00- 9:45 r_chemia-10/ GM K
r_geografia-11/ SJ s23
r_informat.-13/ ŁF 1
Niem2-1/1 MH K
Ros2-2/1 EP s23
godz.wych EW K r_matematyka-8/1 TC K
r_j.polski-9/1 BM 1
r_geografia-11/ SJ s4
przyroda-6/1 MG K
r_chemia-10/ GM s23a
3 9:55-10:40 mat TC K Niem2-1/1 MH K
Ros2-2/1 EP s23
j.polski BM K r_matematyka-8/1 TC K
r_j.polski-9/1 BM 1
r_geografia-11/ SJ s4
mat TC K
4 10:50-11:35 j.polski BM K przedsięb. BK K j.polski BM K j.angielski EW K j.angielski EW K
5 11:55-12:40 j.polski BM K przedsięb. BK K hist. i społ-5/1 ŁK K j.angielski EW K r_angielski-7/1 GK K
r_biologia-12/ MG s23
6 12:55-13:40 wf RK sg3 j.angielski EW K wf RK sg1 r_angielski-7/1 GK K
r_biologia-12/ MG s23
r_matematyka-8/1 TC K
r_j.polski-9/1 BM s17a
r_geografia-11/ SJ s23
7 13:50-14:35 r_angielski-7/1 GK K
r_biologia-12/ MG s23
hist. i społ-5/1 ŁK K wf RK sg1 mat TC K r_j.polski-9/1 BM s17a
8 14:40-15:25 przyroda-6/1 MG K religia AR K r_biologia-12/ MG s 25
9 15:30-16:15 religia AR K r_historia-4/1 RG s23