Boże Narodzenie 2020

„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.”

Niech blask betlejemskiej stajni wlewa w Nas nadzieję i otwiera nasze serca na potrzeby innych ludzi: naszych rodzin, bliskich, tych z którymi pracujemy i tych mijanych na ulicach. Boże Narodzenie niech nas przynagla do dzielenia się wiarą i radością, że Bóg daje nam swoją Miłość. Niech duch Cudu Betlejemskiego przenika naszą codzienność każdego dnia Nowego Roku i czyni ją pełną prawdy i miłości.

Życzymy wszystkim błogosławionych, rodzinnych, Świąt Bożego Narodzenia. W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki najserdeczniejsze życzenia składa

             

ks. Krzysztof Hołowczak
dyrektor Centrum Edukacyjnego                                                                                          
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowszkiej 

Bogna Świdzińska
dyrektor szkoły