Wpłaty za obiady dla uczniów

Wpłaty za obiady dla uczniów    listopad 2020

Obiady dwudaniowe: 133,00 zł.

 (19 dni x 7,00)

Jest o jeden dzień mniej w związku z  odpisem 14.10-Dzień  Nauczyciela

Obiady będą wydawane od 2 listopada 2020 r.

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto podane poniżej

w dniach  26.10-30.10.2020 r.

konto Zespołu Szkół Katolickich

 Nr konta: 09 1020 5402 0000 0202 0423 3656

Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa ( np. VI SP, IILO)
 • Miesiąc

Zasady dokonywania wpłat za obiad w Zespole Szkół Katolickich w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
 2. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce, na stronie szkoły. Uczeń otrzyma kartę obiadową dopiero po potwierdzeniu wpłaty na konto.
 3. Obiad wydawany jest na podstawie ważnej karty obiadowej.
 4. Odpisów za obiady dokonuje rodzic/opiekun dziecka.
 5. O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić koordynatora na koniec miesiąca,
  po którym nastąpi rezygnacja z posiłków.
 6. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do koordynatora obiadów do godz. 12:00. 
 7. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 12.00. Odpisy nie dotyczą pierwszego dnia nieobecności.
 8. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez koordynatora obiadów). Kwota wpłaty powinna wynikać
  z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu
  z minionego miesiąca.

W przypadku odpisów, trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem obiadów.

tel. 794 377 590