Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie Go położono…”,

ALLELUJA, grób jest pusty!!! Nie w grobie jest miejsce Pana ale w Naszych sercach. Życzymy na te Święta Wielkiej Nocy aby Pan był w Twoim sercu, niech Go nigdy tam nie zabraknie. Błogosławieństwa, zdrowia i pomyślności. Pokoju, radości i wiary.