Rada Rodziców 2020/2021

Na spotkaniu Rady Rodziców, które odbyło się 22.09.2020 roku, podjęto następujące decyzje:
1) Łukasz Frączkiewicz został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców, a Sławek Baszko został wybrany na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego.

2) Ustalono wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w kwocie 30 zł na semestr. W przypadku rodzeństwa, płatne tylko od najstarszego z dzieci. 
Wpłat można dokonać na konto:
21 1090 1593 0000 0001 0852 8385
Bank Santander

Protokół zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.
Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy z Radą Rodziców.