Zebrania z rodzicami

TERMINARZ  ZEBRAŃ Z RODZICAMI  W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

15.09 – informacyjno-organizacyjne ogólne tylko z wychowawcami                 

3.11 – ogólne                                                                                             

15.12 – ogólne, propozycje ocen                                                                             

2.03 – ogólne

13.04 – ogólne

18.05 – ogólne, propozycje ocen                                                                             

                     Harmonogram spotkania ogólnego:

17.00 – 17.30 spotkania z wychowawcami

              17.30 – 18.30 spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

 

Spotkania formacyjne dla rodziców od 16.30 przed zebraniami ogólnymi począwszy od listopada sala 10A,  I piętro

Spotkania specjalistów  dla rodziców od 16.30 przed zebraniami ogólnymi, sala nr 18 II piętro:

Wrzesień – sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ZSK

Listopad – Spotkanie z logopedą-warsztat wspierający realizację planów terapii    poszczególnych dzieci.

Marzec – Rozpoznawanie zachowań depresyjnych u dzieci i młodzieży

Kwiecień – Autystycy są wśród nas-spotkanie informacyjne

Maj – Spotkanie z dietetykiem – zdrowe żywienie dzieci