Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami
9.09 – informacyjno-organizacyjne ogólne                                           
7.10 – dyżur                                                                                 17.03 – ogólne
4.11 – ogólne                                                                               14.04 – dyżur
16.12 – ogólne                                                                             19.05 – ogólne
13.01 – dyżur                                                                               
Harmonogram spotkania ogólnego:
17.00 – 17.30 spotkania z wychowawcami
17.30 – 18.30 spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów
Harmonogram spotkania przy dyżurach:
godz. 17.00-18.00
Spotkania formacyjne dla rodziców od 16.30 przed zebraniami ogólnymi począwszy od listopada