Ubezpieczenie NNW dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół Katolickich na rok szkolny 2023/24

Została wybrana oferta PZU SA.

Składki do wyboru to 37 zł, 55 zł lub 91 zł za rok za 1 dziecko.

Link do zdalnego zawarcia ubezpieczenia: https://ubestrefa.pl/oferta/r86uor

Przy zawieraniu polisy:

– we wrześniu – odpowiedzialność PZU jest od 1 września,

– od 1. października – odpowiedzialność zaczyna się od dnia następnego.

Do zawarcia ubezpieczenia wymagane jest podanie następujących danych:

– adres mailowy, 

– dane dziecka (imię, nazwisko, Pesel), 

– dane płatnika składki  (imię, nazwisko, Pesel), 

– nr telefonu

Wybór oferty następuje przez kliknięcie w kafelek WYBIERZ.

Po wyrażeniu zgód marketingowych (wymagane są te oznaczone czerwoną kropką, pozostałe są dobrowolne) proces kończy się płatnością składki.

Certyfikat, a wcześniej wszystkie wymagane prawem dokumenty, przesłany zostaje na maila.

Warto podkreślić, że dla przedszkolaków i uczniów nie będzie jednego wspólnego nr polisy, tylko każdy ubezpieczony będzie miał swój indywidualny certyfikat.

Taki dokument, po otrzymaniu go na maila, dobrze jest zapisać lub wydrukować.

ZGŁOSZENIE SZKODY – patrz załącznik

W razie pytań proszę kontaktować się z agentem, dane kontaktowe poniżej.

Warto pamiętać, że w przypadku ponoszenia kosztów leczenia, kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych należy kompletować dokumentacje lekarską (kopie recept, zaleceń) potwierdzających zasadność ponoszonych kosztów oraz rachunki / faktury imienne na osobę ubezpieczoną (dziecko / ucznia) potwierdzające poniesione koszty.

Agent obsługujący ubezpieczenie:
Jacek Dachtera
Agent PZU SA i PZU Życie SA

Zielona Góra
tel. 664 71 70 83 e-mail: jdachtera@agentpzu.pl