KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje ogólne – REKRUTRACJA

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa zwana dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.
 2. Klasy szkoły podstawowej i oddziału zerówkowego są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.
 3. Rekrutacja do Szkoły obejmuje następujące typy szkół: oddział zerówkowy, ośmioletnią szkołę podstawową;
 4. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023 TRWA NA BIEŻĄCO.
 5. Najlepiej złożyć JEDNAK dokumenty do 15 KWIETNIA.
 6. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (za zgodą rodziców w ścisłym reżimie sanitarnym):
  w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga
  z rodzicami kandydata
  w przypadku szkoły podstawowej klasy od IV – dyrektora pedagoga
  z rodzicami i kandydatem.
 7. Rodzice składają następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły (klasy szkoły podstawowej), kwestionariusz kandydata, opinie katechety, zgodę na przetwarzanie danych.
 8. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio
  w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru.
 9. Dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@katolik.zgora.pl

 Informacje szczegółowe

ODDZIAŁ ZERÓWKOWY:

ZESPÓŁ 15-18 OSÓB

GRUPA POD OPIEKĄ SPECJALISTÓW OD 6.45 DO 16.30

DODATKOWE ZAJĘCIA MUZKA, RYTMIKA, PLASTYKA, JĘZYK OBCY,
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA, TEATR, „OKO W OKO Z NIETYPOWYM MYŚLENIEM”

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Od klasy pierwszej do ósmej:
KLASY DO 20 OSÓB

KAMERALNA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:
TEATRALNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, PLASTYCZNE, KRAWIECKIE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

TALENCIAKI PODRÓŻUJĄ I TALENCIAKI PRACUJĄ

OPIEKA SPECJALISTÓW:

PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY, PEDAGOGA TERAPEUTY, OLIGOFRNOPEDAGOGA