KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Informacje ogólne – REKRUTRACJA

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa zwana dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.
 2. Klasy szkoły podstawowej są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.
 3. Rekrutacja do Szkoły obejmuje ośmioletnią szkołę podstawową;
 4. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025 TRWA NA BIEŻĄCO.
 5. Najlepiej złożyć JEDNAK dokumenty jak najszybciej, dla osób, które podpiszą umowę do 15 kwietnia – bonus.
 6. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna
  – w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga z rodzicami kandydata
  – w przypadku szkoły podstawowej klasy od IV – dyrektora pedagoga z rodzicami i kandydatem.
 7. Rodzice składają następujące dokumenty:
  – podanie o przyjęcie do szkoły (klasy szkoły podstawowej),
  – kwestionariusz kandydata,
  – zgodę na przetwarzanie danych.
 8. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru.
 9. Dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@katolik.zgora.pl
 10. Informacje szczegółowe:
 • KAMERALNA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ,
 • KLASY DO 20 OSÓB
 • KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ: TEATRALNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, PLASTYCZNE, KRAWIECKIE
 • INNOWACJE PEDAGOGICZNE: TALENCIAKI PODRÓŻUJĄ I TALENCIAKI PRACUJĄ
 • OPIEKA SPECJALISTÓW: PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY, PEDAGOGA TERAPEUTY, PEDAGOG SPECJALISTA, OLIGOFRNOPEDAGOG