Nabór

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacje ogólne – REKRUTRACJA

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa zwana dalej Szkołą kieruje się własnymi zasadami rekrutacji niezależnymi od ogólnie obowiązującego systemu – nie jest szkołą obwodową.
 2. Klasy szkoły podstawowej i oddziału zerówkowego są dostępne dla każdego kandydata, który pragnie do nich uczęszczać, jest wspierany przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przyjmuje Statut Szkoły.
 3. Rekrutacja do Szkoły obejmuje następujące typy szkół: oddział zerówkowy, ośmioletnią szkołę podstawową;
 4. NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022 TRWA NA BIEŻĄCO.
 5. Najlepiej złożyć dokumenty.
 6. Po złożeniu dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (za zgodą rodziców w ścisłym reżimie sanitarnym):
  w przypadku szkoły podstawowej klasy 0-III – dyrektora, pedagoga z rodzicami kandydata
  w przypadku szkoły podstawowej klasy od IV – dyrektora pedagoga z rodzicami i kandydatem.
 1. Rodzice składają następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły (klasy szkoły podstawowej), kwestionariusz kandydata, opinie katechety, zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zapisane bezpośrednio
  w sekretariacie szkoły od chwili rozpoczęcia naboru. 

   Informacje szczegółowe

  ODDZIAŁ ZERÓWKOWY:

  ZESPÓŁ 15-18 OSÓB
  GRUPA POD OPIEKĄ SPECJALISTÓW OD 6.45 DO 16.30
  DODATKOWE ZAJĘCIA MUZKA, RYTMIKA, PLASTYKA, JĘZYK OBCY,
  GIMNASTYKA KOREKCYJNA, TEATR
  LOGOPEDA

  SZKOŁA PODSTAWOWA:

  Od klasy pierwszej do ósmej:
  KLASY DO 20 OSÓB
  MAŁA, PRZYJAZNA SZKOŁA, GDZIE WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ
  KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:
  TEATRALNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, PLASTYCZNE
  MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA DZIECI NA DODATKOWE ZAJĘCIA