Życzenia Wielkanocne

ALLELUJA ♥

„Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ
– prawdziwie POWSTAŁ !!”

..aby Zmartwychwstały dawał nam nadzieję, napełniał pokojem i przynosił radość 
Rodzinnych i szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Dyrekcja wraz z gronem Pedagogicznym.