Rada Rodziców 2022/2023

Rada Rodziców ZSK w roku szkolnym 2021/2022:

Informujemy, że na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 28 września 2022 r.
wybrano prezydium w składzie:
przewodniczący Rady Rodziców P. Grzegorz Krystians
z-pca przewodniczącego Rady Rodziców P. Łukasz Frączkiewicz
skarbnik Rady Rodziców P. Dagmara Kozak
sekretarz Rady Rodziców P. Dominik Król

Współdziałanie na rzecz dzieci i szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do aktywnego współuczestnictwa w przedsięwzięciach na rzecz naszych dzieci i szkoły.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców

Ustalono wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców wysokości 5 zł/miesiąc od ucznia. W przypadku rodzeństwa w szkole, składka tylko od 1 dziecka.

Rada Rodziców proponuje przeznaczyć środki z dobrowolnych wpłat na:
– nagrody dla naszych dzieci za udział w konkursach szkolnych
– promocję szkoły
– doposażenie sal tematycznych
– dzień nauczyciela, zakończenie roku
– zorganizowanie festynów szkolnych

– inne propozycje Rodziców, które prosimy zgłaszać

Nr konta bankowego Rady Rodziców ZSK
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1535 0000 0001 4923 8741

Kontakt
rada.rodzicow@katolik.zgora.pl